Проектиране и инженеринг

ASSO GROUP предлага проектни дейности и инженеринг:

 • цялостна работа по проектиране и планиране на проекта;
 • цялостно архитектурно проектиране във всички фази – идейна, техническа, работна;
 • заявяване и получаване на одобрения и разрешения;
 • изготвяне на цялостната концепция за логистика и подготовка на строителната площадка.

Екипът от квалифицирани специалисти на ASSO GROUP притежават дългогодишен опит, добре запознати са с актуалните изисквания и приеманите промени в областта. Безкомпромисно се прилагат международните и български технически стандарти и изисквания.

Оставете съобщение

Строителство на жилищни сгради

Приоритет в работата на ASSO GROUP е високото качество на изпълнение и иновативни решения за постигане на най-високи резултати в строителството на сгради и съоръжения. Компанията се ангажира с извършването на строително-монтажни дейности, въвеждане в експлоатация и окончателно приемане на обекта. ASSO GROUP се ангажира с пълния цикъл от строителни услуги, свързани с реализацията на проектите. Компанията се ръководи от доказани добри практики и актуалните тенденции в строителството, спазвайки безкомпромисно изискванията на Европейския съюз.

Екип от архитекти, инженери и интериорни дизайнери ще създадат мястото, което с гордост ще наречете „дом“. ASSO GROUP е надежден партньор.

Оставете съобщение

Инвестиционно строителство

ASSO GROUP реализира собствени инвестиционни проекти, изгражда и обекти, възложени от частни лица в района на гр. София.
ASSO GROUP предлага:

 • Предварително инвестиционно проучване;
 • Задание за проектиране;
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Изготвяне на технически проект;
 • Заявяване и получаване на всички официални одобрения и разрешения;
 • Изготвяне на цялостната концепция за логистика и подготовка на строителната площадка;
 • Реализация и въвеждане в експлоатация.
Оставете съобщение

Поддръжка и управление на частни имоти

ASSO GROUP отговаря за цялостното обслужване, почистване и поддръжка на общите части на частните имоти, както и всички дейности по съхраняване на инфраструктурата и цялостен интериорен дизайн. Замества ангажиментите на наемодателите в целия процес по отдаването на недвижим имот под наем и последващите задължения по събиране и контрол.

Оставете съобщение

Озеленяване и ландшафт

Предлагаме на нашите клиенти цялостно озеленяване – проектиране, изграждане, поддръжка и борба с вредителите. Добре поддържаните зелени площи са неразделна част от всеки жилищен комплекс или сграда – богато озеленени, с паркови зони, красиви алеи и свежест.
Предлагаме Ви целогодишно:

 • Проектиране на зелени площи;
 • Изграждане на зелени площи;
 • Поддържане на зелени площи;
 • Абонаментна поддръжка на градини и дворове;
 • Озеленяване на градини и дворове, паркове и тераси;
 • Затревяване, косене и поддръжка на райграс;
 • Засаждане и подрязване на декоративни дървета, храсти, цветя, жив плет;
 • Градинарски услуги и др.
Оставете съобщение

Compare listings

Compare